زمین ساحلی شمال


صفحه اصلی ویلا شمال زمین ساحلی در شمال
زمین ساحلی متراژ بالا نوشهر
زمین ساحلی متراژ بالا نوشهر
زمین ساحلی متراژ بالا نوشهر
زمین ساحلی متراژ بالا نوشهر

زمین ساحلی در نوشهر

کد ویلا: 133متراژ بالا

28/500/000/000 میلیارد تومان

زمین ساحلی با متراژ بالا و موقعیت جغرافیایی عالی در شهر نوشهر

زمین ساحلی 400 تا 600 متر نوشهر

زمین ساحلی در نوشهر

کد ویلا: 73400 تا 600 متر

850 میلیون تومان

فروش قطعه زمین 501 متری پلاک اول و چسبیده به دریا در شهر نوشهر در شمال استان مازندران