رهن ویلا شمال


صفحه اصلی ویلا شمال رهن ویلا در شمال
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود

رهن ویلا در سرخرود

کد ویلا: 404ساحلی

75 میلیون تومان

2

رهن واحد آپارتمان چسبیده به ساحل دریا در شهر سرخرود

رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود

رهن ویلا در سرخرود

کد ویلا: 304ساحلی

رهن 10 میلیون تومان | اجاره ماه 1/500 میلون تومان

1

3

رهن و اجاره ویلا ساحلی نیم دوبلکس در شهر سرخرود با فاصله اندک از دریا و جاده اصلی

رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود
رهن ویلا ساحلی سرخرود

رهن ویلا در سرخرود

کد ویلا: 300ساحلی

170 میلیون تومان

3

ویلا دوبلکس مبله شده جهت رهن در منطقه توریستی خط دریا سرخرود