رهن ويلا شمال


صفحه اصلی ویلا شمال رهن ويلا در شمال
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود

رهن ويلا در سرخرود

کد ویلا: 404ساحلی

75 میلیون تومان

2

رهن واحد آپارتمان چسبیده به ساحل دریا در شهر سرخرود

رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود

رهن ويلا در سرخرود

کد ویلا: 304ساحلی

رهن 10 میلیون تومان | اجاره ماه 1/500 میلون تومان

1

3

رهن و اجاره ویلا ساحلی نیم دوبلکس در شهر سرخرود با فاصله اندک از دریا و جاده اصلی

رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود
رهن ويلا ساحلی سرخرود

رهن ويلا در سرخرود

کد ویلا: 300ساحلی

170 میلیون تومان

3

ویلا دوبلکس مبله شده جهت رهن در منطقه توریستی خط دریا سرخرود